Kráľova hoľa
Nadmorská výška: 1946 m
Lokalita: Nízke Tatry
 návštevná knihavšeobecné informácieturistický sprievodcafotogalériaokolie
 
úvod

Obce

Liptovská Teplička Vikartovce Kravany Spišské Bystré Vernár Telgárt Šumiac Vaľkovňa Pohorelá Heľpa

Chránené územia

PR Martalúzka NPR Meandre Hrona NPR Hnilecká jelšina

Kopce

Andrejcová Bartková Kráľova skala Orlová Predná hoľa Stredná hoľa Ždiarske sedlo

Doliny

Bystrá dolina Šumiacka dolina Veľký Brunov Zadná dolina Ždiarska dolina

Planiny

Šušková Smerečiny

Národné parky

Nízke Tatry Slovenský raj Muránska planina Vysoké Tatry
Návštevný poriadok národného parku Nízke Tatry Zásady bezpečného pohybu v horách Kontakty Linky Cestopisy Predpoveď počasia
www.shmu.sk


Partner projektu kralovahola.sk

Okolie

Národné parky

Muránska planina

Muránska planina predstavuje z hľadiska pestrosti, zachovanosti a koncentrácie prírodných hodnôt jedno z najcennejších území Slovenska. V roku 1976 bola vyhlásená za chránenú krajinnú oblasť, vzhľadom na jej mimoriadne prírodné hodnoty bola v roku 1997 prekategorizovaná na národný park. Výmera národného parku je 20 318 ha a jeho ochranného pásma 21 698 ha.

Orografický leží v subprovincii Vnútorné Západné Karpaty, v geomorfologických celkoch Spišsko-gemerský kras, Veporské vrchy, Stolické vrchy a Horehronské podolie. Podstatnú časť územia predstavuje krasová plošina Muránskej planiny. Výškové rozmedzie NP je od 400 m.n.m. po 1439 m.n.m. Muránsku planinu tvorí skrasovatená karbonátová doska, budovaná je prevažne svetlými triasovými vápencami. Je tu doposiaľ zaregistrovaných vyše 150 jaskýň, 15 priepastí, vyše 50 ponorov a vyvieračiek, ako aj množstvo povrchových krasových javov - škrapy, krasové jamy, tiesňavy, skalné veže a ihly, ...

Rastlinstvo NP patrí medzi druhovo pestré, bolo tu zistených 1150 taxónov cievnatých rastlín, medzi nimi je množstvo chránených druhov, viaceré endemity a subendemity. Lesnatosť územia dosahuje 90 %, zaujímavý je ostrovčekovitý výskyt kosodreviny.

Živočíšstvo NP je typickým zastúpením Karpát. Pravidelne sa tu vyskytujú všetky karpatské veľké šelmy, domov tu má napr. medveď, vlk, rys, mačka divá, vydra, orol skalný, orol krikľavý, sokol rároh, výr skalný. Zvláštnosťou Muránskej planiny je chov polodivokých koní pre potreby lesného hospodárstva.


Sídlo správy NP Muránska planina:
     Revúca, 050 01
     tel:058/442 20 61
     fax.058/442 61 19

úvod | návštevná kniha | všeobecné informácie | turistický sprievodca | fotogaléria | okolie

© 2005 - 2024 mKs - Všetky práva vyhradené