Kráľova hoľa
Nadmorská výška: 1946 m
Lokalita: Nízke Tatry
 návštevná knihavšeobecné informácieturistický sprievodcafotogalériaokolie
 
úvod

Obce

Liptovská Teplička Vikartovce Kravany Spišské Bystré Vernár Telgárt Šumiac Vaľkovňa Pohorelá Heľpa

Chránené územia

PR Martalúzka NPR Meandre Hrona NPR Hnilecká jelšina

Kopce

Andrejcová Bartková Kráľova skala Orlová Predná hoľa Stredná hoľa Ždiarske sedlo

Doliny

Bystrá dolina Šumiacka dolina Veľký Brunov Zadná dolina Ždiarska dolina

Planiny

Šušková Smerečiny

Národné parky

Nízke Tatry Slovenský raj Muránska planina Vysoké Tatry
Návštevný poriadok národného parku Nízke Tatry Zásady bezpečného pohybu v horách Kontakty Linky Cestopisy Predpoveď počasia
www.shmu.sk


Partner projektu kralovahola.sk

Okolie

Heľpa

Charakteristika:
Chotár obce Heľpa leží na hornom toku rieky Hron. Rozkladá sa vo východnej časti Horehronského podolia v azda najmalebnejšej časti povodia Hronu. Obec leží v relatívne rozšírenom údolí rieky, ohraničenom na severnej strane mohutným hrebeňom a zalesnenými svahmi Nízkych Tatier a na juhu strmým úbočím Muránskej planiny.

Najvyšším bodom v chotári obce je vrchol Veľkej Vápenice (1691m), výraznej, pekne tvarovanej hole ležiacej v hlavnom hrebeni Nízkych Tatier približne v polovici vzdialenosti medzi Kráľovou hoľou a sedlom Čertovica.

História:
Najstaršia písomná zmienka o existencii obce pochádza z urbáru Muránskeho panstva z roku 1549, v ktorom habsburský generál Mikuláš zo Salmu spísal práva a povinnosti obyvateľov horehronských osád, medzi nimi aj Heľpy.

Najstaršími doposiaľ zistenými obyvateľmi obce boli pastieri oviec, nazývaní valasi. S rozširovaním plôch poľnohospodárskej pôdy sa postupne venovali aj pestovaniu poľnohospodárskych plodín a chovu dobytka. Takto sa z pôvodných pastierov už v 17. stor. stávali roľníci.

Z hľadiska náboženskej štruktúry obce mali v 16. storočí prevahu evanjelici nad katolíkmi. Neskôr sa obec preorientovala výlučne na katolícke náboženstvo. Heľpania si postavili drevený kostolík, neskôr si utvorili svoju farnosť a v roku 1806 si veriaci začali stavať nový kostol.

V druhej polovici 18. stor. sa začal rozvíjať železiarsky priemysel.

Vybavenie:
Hotel, penzióny, amfiteáter, obchody, lekáreň.

Viac info na www.helpa.sk

úvod | návštevná kniha | všeobecné informácie | turistický sprievodca | fotogaléria | okolie

© 2005 - 2024 mKs - Všetky práva vyhradené