Kráľova hoľa
Nadmorská výška: 1946 m
Lokalita: Nízke Tatry
 návštevná knihavšeobecné informácieturistický sprievodcafotogalériaokolie
 
úvod

Obce

Liptovská Teplička Vikartovce Kravany Spišské Bystré Vernár Telgárt Šumiac Vaľkovňa Pohorelá Heľpa

Chránené územia

PR Martalúzka NPR Meandre Hrona NPR Hnilecká jelšina

Kopce

Andrejcová Bartková Kráľova skala Orlová Predná hoľa Stredná hoľa Ždiarske sedlo

Doliny

Bystrá dolina Šumiacka dolina Veľký Brunov Zadná dolina Ždiarska dolina

Planiny

Šušková Smerečiny

Národné parky

Nízke Tatry Slovenský raj Muránska planina Vysoké Tatry
Návštevný poriadok národného parku Nízke Tatry Zásady bezpečného pohybu v horách Kontakty Linky Cestopisy Predpoveď počasia
www.shmu.sk


Partner projektu kralovahola.sk

Okolie

Národné parky

Vysoké Tatry

Vysoké Tatry sú prírodné najatraktívnejším územím Slovenska a aj najnavštevovanejším turistickým regiónom. Navštevované sú počas celého roka, ako v lete, tak aj v zime, zahraničnými i domácimi turistami. K najvýznamnejším atraktivitám patrí vysokohorský reliéf a charakter tohto územia s vlastnou flórou a faunou, ako aj obrovský kontrast medzi Popradskou kotlinou a samotným horským masívom. V roku 1948 vznikol na tomto území najstarší národný park na Slovensku - TANAP. Administratívne patrí do okresov Poprad, Liptovský Mikuláš a Kežmarok.


Územie Tatier sa člení na Západné a Východné Tatry, Východné Tatry členíme na Vysoké a Belianske, ktoré sa odlišujú geologickou stavbou.

Vysoké Tatry sú tvorené kryštalickými horninami, na ich území sa nachádza asi 160 plies. Veľmi cenná je vegetácia Tatier, k najznámejším druhom patrí plesnivec alpínsky, klinček lesklý, lomikameň trvanlivý a iné. Hranica lesa siaha prevažne do výšky 1500 m.n.m. Z lesných drevín dominuje prevažne smrek, jedľa, limba, vo vyšších polohách kosodrevina. Medzi najznámejšie živočíchy žijúce na tomto území patrí kamzík vrchovský tatranský, svišť vrchovský tatranský, orol skalný, medveď hnedý , rys ostrovid a iné. Klimatický patrí toto územie do chladnej oblasti s množstvom zrážok a teplotou inverziou. Pre cestovný ruch je priaznivá výška snehovej pokrývky, ktorá sa udrží vo výškach nad 1000 m.n.m. v priemere až 120 dní.

Hlavým východiskom do oblasti Vysokých Tatier je mesto Poprad. Významným prístupovým železničným uzlom je obec Štrba, odkiaľ vedie ozubnicová železnica do strediska Štrbské pleso. Doprava v Tatranskom národnom parku je zabezpečená elektrifikovanou železnicou z smere Štrbské Pleso - Tatranská Lomnica a cestnou komunikáciou č. 537, tzv. Cesta slobody, ktorá vedie z Podbanského do Tatranskej Kotliny.


Viac informácií o Vysokých Tatrách nájdete na stránke www.tanap.org


Sídlo správy TANAP-u:
     Tatranská Štrba, 056 41
     tel: 052/448 42 17
     fax: 052/448 42 17

úvod | návštevná kniha | všeobecné informácie | turistický sprievodca | fotogaléria | okolie

© 2005 - 2024 mKs - Všetky práva vyhradené